جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 19
شماره 19 سال 9
پاییز - زمستان 1398
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

سلامت اجتماعی از ابعاد مهم سلامت انسان است که یکی از دو تلقی آن، تلقی بین‌فردی به معنی چگونگی روابط، مناسبات و تعامل های اجتماعی است. هدف این پژوهش، بررسی این تلقی از سلامت اجتماعی در منابع اسلامی است. در این پژوهش از روش توصیفی - تحلیلی کلاسیک در دین‌پژوهی استفاده شده است. منبع پژوهش آثار مرتبطِ چاپ شده و چاپ نشده پژوهشکده علوم و معارف حدیثی بود. یافته پژوهش آن است که بیست مفهوم اصلی سلامت اجتماعی در منابع اسلامی وجود دارد. نتیجه این که این یافته ها می توانند در رصد سلامت اجتماعی و برنامه ریزی برای ارتقاء و آسیب شناسی وضعیت موجود مورد استفاده قرار گیرند.
عباس پسندیده
DOI : 0
کلمات کلیدی : سلامت اجتماعی، ، مفاهیم اسلامی سلامت اجتماعی، ، اسلام
تذکرة الشهداء میرزا حبیب شریف کاشانی (م 1340 هـ) از جمله آثاری است که در چگونگی نقل واقعه کربلا تأثیر فراوانی نهاده است، این اثر به سبب اشتمال بر اخبار ضعیف، به گونه ای است که پایه واساسی برای نقل علما و وعاظ و مادحین شیعی شده است. مسئله پژوهش پیش‌ رو بررسی متفرّدات روایی اوست که نخستین بار از این کتاب برخاسته و به دیگر منابع وارد شده است. مقتل‌ الحسین (ع) این کتاب، در برخی موارد با سنّت، عقل و عرف، وقایع مسلّم و یا روایات تاریخی دیگر ناسازگار بوده و در مواردی شأن امام معصوم (ع) و یا خاندان ایشان خدشه‌ دار شده به گونه‌ای که رکاکت معنوی سبب بی‌ پایه دانستن گزارش وی خواهد بود. اهمیت پرداختن به این کتاب ازاین روست که پایه نقل عالمان و واعظان در قرن پس از خود شده است؛ ضمن اینکه شیعه را تحت تأثیر اعتقاداتی خاص قرار داده است. این مقاله می‌کوشد با رویکردی تحلیلی وانتقادی، روایات تحریفی مهم و برجسته آن را در سنجه نقد نهد.
محسن رفعت
DOI : 0
کلمات کلیدی : تذکرةالشهداء،مقتل الحسین(ع)،روایات عاشورایی،شریف کاشانی،تحریفات
حدیث "زیارة الاربعین" دو طریق اصلی دارد که به امام صادق علیه السلام می¬رسد. محدثین متقدم و متأخر مانند شیخ طوسی در مصباح المتهجد و تهذیب الاحکام، شهید اول در المزار و شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه، روایت را در کتب خود ذکر کرده و نیز بعضاً بر اساس آن فتوا داده¬اند. حدیث "زیاره الاربعین" حدیثی راهبردی برای زیارت امام حسین علیه السلام در روز بیستم صفر در کربلای معلی است. حدیث پژوهان امامیه از این روایت دو تقریر متفاوت داشته¬اند: گروهی معتقدند این روایت ظهور بر حضور زائر در کربلا داشته و با درنگی کوتاه به سوی دیار خود بازگردد. برخی دیگر حضور زائر در کربلا را از این روایت برداشت ننموده و آن را حدیثی ضعیف السند و دارای حجیت نمیدانند. از این رو نوشتار حاضر از یک سو به بررسی سندی این روایت به روش توصیفی-تحلیلی پرداخته که براساس آن معلوم شد در یکی از این دو طریق، یک راوی مجهول الحال وجود دارد؛ بدین روی از نظر علم درایة الحدیث یک طریق این سند "ضعیف" بوده و طریق دیگر "صحیح" تلقی می¬شود.همچنین عرضه این حدیث به قرآن و همچنین توجه به اقوال دانشمندان امامیه، می¬تواند ضعف سندی این روایت را جبران نماید؛ زیرا با تحلیل متن این روایت، عدم مخالفت با قرآن کریم احراز می¬شود و نیز با تمسک به قاعده "عمل اصحاب جابر ضعف سند است" می توان آن را دارای اعتبار دانست. با بررسی انجام شده بر روی این حدیث، می¬توان معامله روایت مأثور از ناحیه مقدسه معصومین با آن نمود .
سید محمد موسوی - مرتضی سازجینی - مصطفی عباسی مقدم
DOI : 0
کلمات کلیدی : امام حسین، زیاره الاربعین، اعتبار سنجی سندی-دلالی
یکی از ریشه های باور به فرخندگی یا گُجَستِگی پاره های زمان را در کتب روایی میتوان جست.جستار نخستین در این روایات ،عمل کردن به محتوای آنها را رهنمون میشود.اما بازخوانی روایات موضوع ودسته بندی آنها روی دیگر این سکه یعنی بی اعتبار بودن پدیده ها در آفرینش نیک فرجامی یا نگون بختی را هویدا میسازد.سنجه هایی چون قرآن محوری،عرضه به روایات قطعی،سپهر رفتاری پیشوایان دین وسایه سار عقل رشدیافته ،ارزشمندترین ابزارها برای ترازیدن گفتارهای پیوند خورده به معصومان خواهند بود. این نوشتار به روش توصیفی-تحلیلی وبا استفاده از منابع کتابخانه ای درپی اعتبار سنجی جان مایه روایات نامبارک پنداری چهارشنبه است وسرانجام با استفاده از راهکارهای حدیث پژوهی محتوایی به رفوزش انگاره نحوست چهارشنبه در سنجه نقل وعقل دست می یابد.
البرز محقق گرفمی
DOI : 0
کلمات کلیدی : نحوست ، چهارشنبه ، روایات ، بررسی محتوایی ، قرآن ، ذاتی وعَرَضی
کتاب «القرائات» نوشته احمدبن¬محمد¬بن¬سیار از جمله کتاب¬های متقدّم در نقل روایات تحریف و از مهم-ترین منابع مورد استناد محدّث نوری در اثبات تحریف قرآن کریم است. با توجّه به اینکه اکثر حجم کتاب «القرائات» به روایات تحریف اختصاص یافته، بررسی صحت یا عدم صحت این احادیث ضرورتی ویژه می¬طلبد. این پژوهش درصدد است با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و نقد سندی و محتوایی روایات کتاب «القرائات» ذیل آیات سوره «یس» بپردازد. یافته¬ها نشان می¬دهد از چهارده روایت سیاری ذیل آیات سوره «یس»، هفت روایت تحریف¬نماست. روایات قرائت عبارات «سَنَکتُبُ» به¬جای «وَ نَکتُبُ» ذیل آیه دوازدهم، و قرائت «لامستقرَّ» به¬جای کلمه «لِمستقرٍّ» ذیل آیه 38 سوره «یس»، از نظر سندی ضعیف¬اند و از نظر محتوایی این قرائات به¬دلیل نارسایی در افاده معنا نمی¬توانند قرائت اصیل تلقّی شوند. در چهار روایت با سند یکسان اضافات تفسیری نقل شده که به¬دلیل وجود «ابن¬حمزه بطائنی» در سلسله سند، ضعیف¬اند؛ از نظر دلالی نیز با توجّه به عدم سازگاری با سیاق و تناسب آیات نمی¬توان این اضافات تفسیری را جزو متن قرآنی محسوب نمود. تبدیل عبارت «ممّا لا یعلَمون» به «ممّا یأکلون» در آیه 36 سوره «یس»، تناسب آیه را از بین برده و معنای آیه را ناقص جلوه می¬دهد. روایات مروبط به جری و تطبیق و تفسیر آیه نیز بی¬ارتباط با موضوع تحریف قرآن است.
میثم خلیلی - حسین مقدس
DOI : 0
کلمات کلیدی : سوره «یس»، ، القرائات سیاری، ، روایات تحریف¬نما، ، سند و دلالت
یکی از کتاب‌هایی که در دهه‌ها اخیر چاپ شده و مورد توجه و استناد در نوشته‌ها قرار می‌گیرد، کتاب مناقب منسوب به محمد بن سلیمان کوفی است. این کتاب، وضعیت مبهمی دارد؛ که در این مقاله ضمن گزارش برخی از مسائل کتاب، به بررسی برخی از ابهامات قابل توجه آن پرداخته می‌شود. کتاب در منابع شیعی امامیه و سنی، شناخته شده نیست؛ و تا سال چاپ کتاب، اطلاع روشنی از آن در آثار و مقالات به چشم نمی‌خورد؛ و در فهارس نیز معرفی نگشته است. نسخه‌های کتاب مناقب، مشکلات اساسی دارند و انتساب این کتاب به محمد بن سلیمان کوفی (م322ق) دقیقاً روشن نیست. در کل منابع حدیثی شیعه، فقط یک حدیث از وی وجود دارد. حتی نام محمد بن سلیمان کوفی نیز، در منابع حدیث و رجالی شیعه، ناشناخته و مجهول است؛ و اطلاعاتی پیرامون وی وجود ندارد. همچنین، اکثر مشایخ حدیثی کتاب مناقب منسوب به کوفی، مجهول هستند؛ و غالب احادیث مرسل و بسیاری از احادیث کتاب نیز، متفردات هستند
کاظم استادی
DOI : 0
کلمات کلیدی : البراهین الصریحة، مناقب، محمد بن سلیمان کوفی، منابع شیعه

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه قم
مدیر مسئول :آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری
سردبیر : حجت الاسلام مهدی غلامعلی
هیئت تحریریه :
حجت الاسلام محمود احمدی میانجی
حجت الاسلام عباس پسندیده
حجت الاسلام علی راد
حجت الاسلام فرهاد عباسی
حجت الاسلام سید محمد کاظم طباطبایی
حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی
حجت الاسلام علی نصیری
حجت الاسلام هادی نصیری
شاپا :2423-3285
شاپا الکترونیکی :2423-3285

نمایه شده