مقاله


کد مقاله : 139604311430377091

عنوان مقاله : روش شناسی آیت الله بروجردی در کشف سندهای مرسل با تاکید بر کتاب الموسوعه الرجالیه

نشریه شماره : 13 فصل پاییز - زمستان 1395

مشاهده شده : 454

فایل های مقاله : 3/66 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیدمحمدکاظم طباطبایی mk.tabatabaei@gmail.com استادیار دکترا
2 محمد صادق بخشی جویباری bakhshi.sadeg@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

آیت الله بروجردی(ره) یکی از نوآوران معاصر در عرصۀ حدیث پژوهی است که دیدگاه های ویژهای در سندشناسی دارد. او در کتاب «الموسوعة الرجالیة» ضمن مرتب سازی و تنظیم سند روایات کتب اربعه، به شناسایی آسیب‏ های سند مانند تصحیف و ارسال پرداخته است. این نوشتار می ‏کوشد با تکیه بر کتاب نامبرده، شیوه‏ های شناخت ارسال و چرایی آن را کشف کند و به تحلیل و بررسی اندیشۀ رجالی آیت الله بروجردی بپردازد. برای رسیدن به این هدف، روشهایی مانند طبقه شناسی و مقایسۀ اسناد همگون، با ارائه نمونه هایی از این کتاب بررسی و در بخش دوم به چرایی ارسال اسناد از دیدگاه مؤلف پرداخته شده است.