مقاله


کد مقاله : 139604311752117107

عنوان مقاله : شیوه های مواجهه با دروغ و جعل حدیث غالیان

نشریه شماره : 13 فصل پاییز - زمستان 1395

مشاهده شده : 517

فایل های مقاله : 4/53 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی رازی‌زاده Razizadeh@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

حدیث، گنجینۀ ارزشمندی است که در فراز و نشیب تاریخ با آسیبهای گوناگونی مواجه شد؛ آسیبهایی که هر یک، زمینهساز شکل گیری جریانها و فرقه های انحرافی گردید. یکی از این جریانها، غالیان هستند که همچون سایر فرقه‏ های برساخته، برای باورپذیر کردن آموزه‏ های خود، چاره ‏ای جز جعل و وضع حدیث و نسبت دادن آنها به مورد اعتمادترین مردم جامعۀ مسلمانان، یعنی معصومان علیهم السلام نداشتند. نگرانی و خطر این جریان انحرافی سبب شد در آموزه های وحیانی و تعالیم اهلبیت اقداماتی علیه آنها صورت بپذیرد. مقالۀ حاضر تلاش می‏کند ضمن معرفی شیوۀ پیشگیرانۀ قرآن کریم در مواجهه با دروغ پردازان، به تبیین روشهای مختلف معصومان علیهم السلام در مواجهه با این جریان جعل و سپس راهکارهایی که اصحاب درستکار ایشان نیز برای جلوگیری از گسترش آموزه ‏های انحرافی داشتند، بیان کند.