مقاله


کد مقاله : 13960431182407108

عنوان مقاله : گو نه شناسی روایات تفسیری در فضیلت امام حسین علیه السلام

نشریه شماره : 13 فصل پاییز - زمستان 1395

مشاهده شده : 516

فایل های مقاله : 4/56 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید محسن موسوی sm.musavi55@gmail.com استادیار دکترا
2 میثم خلیلی meysam.khalili1370@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

بر اساس تفاسیر و روایات فریقین، ظاهر و باطن آیات بسیاری از قرآن کریم بر امام حسین علیه السلام ناظر است. پرسش این پژوهش، تنوع روش‏ها و گونه‏ های روایات تفسیری پیرامون آیات نازله در فضیلت امام حسین علیه السلام است. این مقاله در صدد است مستند به آیات و روایات، و با اتخاذ روش توصیفی ـ تحلیلی، انواع گونه ‏های روایات تفسیری پیرامون آیات نازلشده در شأن امام حسین علیه السلام را بررسی و تحلیل کند. دست آوردهای پژوهش حاکی از این مطلب است که روش‏های متنوعی همچون روش قرآن به قرآن، جری و تطبیق، بیان مصداق، بطن و تأویل و سبب نزول آیات قرآن، در شناسایی و گونه‏ شناسی روایات تفسیری پیرامون آیات فضایل امام حسین علیه السلام کاربرد دارد.