مقاله


کد مقاله : 139605011652187118

عنوان مقاله : گونه‌پژوهی نقدهای علامه شوشتری بر شارحان نهج‌البلاغه

نشریه شماره : 12 فصل بهار - تابستان 1395

مشاهده شده : 387

فایل های مقاله : 16/07 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عبدالهادی مسعودی h.masoudy@gmail.com استادیار دکترا
2 مهدی مردانی mardani1400@gmail.com استادیار دکترا
3 علی جوکار پای برجی ali-jokar-64@yahoo.com دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

رویکرد انتقادی علامه شوشتری در شرح نهج‌البلاغه، موجب شکل‌گیری نقدهای فراوان ایشان بر شارحان پیشین گردید که تحلیل محتوا و ارزیابی‌ آن‌ها به جهت کمّی و کیفی، از موضوعات شایستۀ پژوهش است. نقدهای علامه به حسب موضوع به گونه‌های کلامی، تاریخی، فقه الحدیثی، ادبی، لغوی، مصدرشناسی و رجالی دسته‌بندی می‌گردد. هرچند دلایل علامه در نقد، بر پیش‌فرض‌های کلامی شیعه استوار است، مدلّل کردن موارد نقد، به منابع کهن و مورد پذیرش دیگر شارحان، کمک شایانی در داوری نقدها به حساب می‌آید. بهج‌‌الصباغه برای شناخت شیوۀ نقد عالمان نیز کتاب مناسبی است.