مقاله


کد مقاله : 13960501170417119

عنوان مقاله : آثار حدیثی و محدثان کرمان

نشریه شماره : 12 فصل بهار - تابستان 1395

مشاهده شده : 576

فایل های مقاله : 21/27 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 هادی حجت hadyhojjat@yahoo.com دانشیار دکترا
2 رضا نوروزی بهجت bahjat1356@yahoo.com دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

یکی از مطالعاتِ مورد توجه محققان، تاریخ‌نگاری دانش‌های حدیثی و شرح حال محدثان و آثار آنان در مناطق مختلف جغرافیایی است. در این مقاله، محدثان کرمان و آثار حدیثی آن‌ها در دو دورۀ متقدم و متأخر، مورد بررسی قرار گرفته است. بیشتر محدّثان کرمان در دوره متقدم و خصوصاً در قرن سوم می‌زیستند. عالمان این دوره اهتمام ویژه ای به حدیث داشته و برای اخذ و سماع آن، رنج سفر به شهرها و کشورهای دیگر را بر خود هموار می کردند. در این پژوهش به نام 163 محدث و راوی منسوب به کرمان دست یافتیم که از این تعداد حدود 104 نفر آنان ‌به دورۀ متقدمان و 47 نفر به دورۀ متأخران تعلق دارند و دوازده نفر آن‌ها از جمله محدّثان و راویانی هستند که محدودۀ حیاتشان مشخص نشده است. از شهرستان‌های کرمان پس از مرکز کرمان، شهرهای سیرجان و جیرفت بیشترین محدثان را به خود اختصاص داده‌اند. آثار حدیثی محدثان كرمان در حوزه‌های مختلفی همچون کتب حدیثی، فقه الحدیث، درایة الحدیث، رجال و منبع‌شناسی كتب حدیثی تدوین یافته که در این بین، آثار فقه الحدیثی همچون شرح روایات، بیشترین آمار را به خود اختصاص می‌دهد.