مقاله


کد مقاله : 13960501179117120

عنوان مقاله : احاديث طبي (منشأ، حجیت و گونه‌شناسی)

نشریه شماره : 12 فصل بهار - تابستان 1395

مشاهده شده : 520

فایل های مقاله : 14/24 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 قاسم بستانی bostani@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

بخش قابل توجهی از میراث حدیثی مسلمانان، اعم از شیعه و اهل سنت را، احادیث مشهور به «احادیث طبّیه» تشکیل می‌دهد که مشتمل بر سفارش‌ها و دستورالعمل‌های پزشکی است. این احادیث نزد برخی متدینان، اعتبار خاصی دارد، در حالی که مأموریت ذاتی معصومان علیهم السلام، راهنمایی و هدایت‌گری در امور دینی است؛ ضمن این‌که عمل به برخی از این احادیث، عوارضی دارد. حال باید دید جایگاه این نوع احادیث چیست و حجیت و اعتبار آن‌ها به چه اندازه است. هم‌چنین در کنار بررسی های نقد الحدیثی برخی احادیث طبّیه، به ادعای «شفاء من کلّ داء» که برای بعضی چیزها ذکر شده، پرداخته شده تا معلوم گردد چنین تعبیری تا چه اندازه از ارزش پزشکی برخوردار است.