مقاله


کد مقاله : 139605021254417137

عنوان مقاله : جایگاه «کتب لغت ، بافت و مصداق» در فرایند فهم معنا (با تاکید بر روایات تفسیری)

نشریه شماره : 11 فصل پاییز - زمستان 1394

مشاهده شده : 423

فایل های مقاله : 584 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 امیربنی عصار- مهدی مردانی baniasar@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

کشف معنای روایت، هدف نهایی پژوهشهای حدیثی است؛ به طوری که عناصر متعددی در دستیابی به این معنا نقش دارند. از جمله این عناصر می توان به «کتب لغت ، بافت و مصادیقِ معنایِ یک واژه» به عنوان عناصر موثر در تعیین معنا اشاره کرد. بهره مندی از این عناصر از آن حیث مورد اهمیت است که امکان قرائت های متکثر غیرنظام مند از روایات را تا حد زیادی کاهش می دهد. پژوهش پیش رو در نظر دارد با الگوگیری از شیوه ای که ائمه اطهار علیهم السلام در روایات تفسیری به کار گرفته اند، فرایند چهارگانه فهم معنا و جایگاه هر یک از این سه عنصر را روشن نماید. مقاله حاضر با تحلیل روایات تفسیری، این فرض را مطرح می کند که نقش کتب لغت صرفا تحصیل ارتکاز عرب از معانی یک واژه بدون هیچ گونه تعیین کنندگی است و تعیین معنای واژه، جز در بافتی که در آن حضور می یابد محقق نمی شود.