مقاله


کد مقاله : 139605261251157572

عنوان مقاله : گِرِگور شوئلِر و اعتبارسنجی روایات سیره نبوی

نشریه شماره : 10 فصل بهار - تابستان 1394

مشاهده شده : 551

فایل های مقاله : 0/98 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

گِرِگور شوئلر (Gregor Schoeler) از پژوهش‌گران معاصر غربی در تاریخ اسلام و حدیث به شمار می‌رود که آثاری از وی در تاریخ حدیث به چاپ رسیده است. از جملۀ این آثار می‌توان به نوشته‌های او دربارۀ آغاز نگارش در اسلام و فرآیند انتقال شفاهی و مکتوب سنت اسلامی اشاره کرد. از میان جریان‌های اسلام‌پژوهی معاصر در غرب، وی در جریان اندیشه‌وران «سنت‌گرا» قرار می‌گیرد؛ یعنی کسانی که برای منابع اسلامی ارزش تاریخی قائل‌اند، به‌رغم آن‌که معتقدند این منابع در فرآیند انتقال، دچار تغییراتی شده‌اند. شوئلر به گفتۀ خود، به مطالعه در مسائل روش‌شناسانۀ مربوط به پژوهش در نقل شفاهی علاقه‌مند است و از رهیافت «نقادی روایت» دفاع می‌کند. وی در کتاب زندگی‌نامۀ محمد، ماهیت و اصالت، رهیافت تکامل یافتۀ شاخت توسط یُنبُل را در تحلیل روایات سیره نبوی به کار گرفته و برای تکمیل روش یُنبُل، تحلیل سندیِ یُنبُل در تعیین «حلقۀ مشترک» را با مقایسۀ متون روایات ترکیب کرده است. مقدمۀ این کتاب مشتمل بر مروری اجمالی، اما نسبتاً کامل و انتقادی بر آثار سیره‌پژوهی و جریانات معاصر غربی در این حوزه از قرن نوزدهم میلادی تا دورۀ کنونی است.