مقاله


کد مقاله : 13960526126567570

عنوان مقاله : نگاه فقه الحدیثی به روایات «نواقص العقول»

نشریه شماره : 10 فصل بهار - تابستان 1394

مشاهده شده : 392

فایل های مقاله : 549 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حیدر مسجدی masjedi.1967@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

برخی روایات اسلامی، زنان را «نواقص‌العقول» توصیف کرده‌اند. این روایات، با برداشت‌ها و برخوردهایی گوناگون مواجه شده‌اند و درعرصه‌های علمی، بحث و جدل پدید آورده‌اند و مطالب متعددی در قالب‌های مختلف، دربارۀ این موضوع نوشته شده است. در مجموع، سه برخورد با این روایات می‌بینیم؛ برخی منکر صدور آنها شده‌اند، عده‌ای با پذیرش آن، قائل به كاستی عقل زنان شده و گروهی نیز آنها را پذیرفتند و راه تأویل را برگزیدند. گفتنی است این نصوص، در مهم‌ترین منابع حدیثی فریقین آمده است. به همین دلیل لازم دانستیم آنها را از جوانب متعددی بررسی کنیم و به این نتیجه رسیدیم که صدور این روایات انكارناپذیر و متن آن نیز قابل اعتماد است. از این‌رو چاره‌ای جز بررسی دلالت آن نداریم. پس از بررسی معانی «عقل» در لغت و حدیث و با کمک قرینه‌های به دست آمده، دریافتیم که مقصود از عقل در این روایات، دیه است و این دسته از روایات، در پی نکوهش غلبه زنان بر مردان برآمده‌اند.