مقاله


کد مقاله : 139605261311527574

عنوان مقاله : نقد متنی و محتوایی احادیث و نقش آن در توثیق و تضعیف راویان

نشریه شماره : 10 فصل بهار - تابستان 1394

مشاهده شده : 544

فایل های مقاله : 715 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی اکبر خدامیان آرانی khodamian@gmail.com دانش آموخته دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

حدیث به عنوان یکی از منابع معارف اسلامی در سیر تاریخی خویش، متحمّل آسیب‌هایی شده که در اعتبار آن اثرگذار است. نقد روایات از حیث سند، منبع، متن و محتوا، برای مقابله با این آفت‌ها و تأمین اعتبار متون حدیثی لازم است. نقد محتوایی از زمان معصومان با عرضه حدیث به قرآن و سنّت آغاز شد. از مطالعه آثار رجالی چنین برمی‌آید که یکی از مستندات رجال‌نویسان در توثیق و تضعیف راویان، نقد محتوایی روایات آنان بوده است. اگر این فرضیه اثبات شود، یکی از مبانی دانش رجال _ که حسّی بودن توثیقات و تضعیفات است _ دستخوش تغییر می‌گردد. این مقاله می‌کوشد با کشف عباراتی از رجالیان که بر نقد متنی و محتوایی دلالت دارد این دیدگاه را اثبات کند. این پژوهش توانسته نگاهی متفاوت به دانش رجال، فراروی مخاطبان قرار دهد و زمینه گسترش دامنۀ این دانش را فراهم کند.