مقاله


کد مقاله : 13960526133207573

عنوان مقاله : اسناد پرتکرار نشانی از منابع مکتوب الکافی

نشریه شماره : 10 فصل بهار - تابستان 1394

مشاهده شده : 435

فایل های مقاله : 572 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد قربانی qorbani@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

از جمله راههای اعتبارسنجی کتب حدیثی، بررسی منابع آنهاست. شیخ صدوق و شیخ طوسی منابع کتب خویش را ذکر کردهاند؛ اما کلینی چنین تصریحی ندارد و در اسناد کتاب الکافی نیز الفاظی که بر انتقال این مجموعه به صورت کتابت دلالت کند، وجود ندارد. این امر، شبهه‌ای ایجاد می‌کند که احادیث الکافی، مجموعه منقولات شفاهی بوده و بر منابع مکتوب، تکیه ندارد و نیز به آفات نقل شفاهی مبتلاست. از این‌رو بررسی منابع این کتاب، اهمیّتی ویژه دارد. این نوشتار با بررسی نوینی که درباره اسناد پرتکرار انجام داده، در پی اثباتِ استفادۀ کلینی از منابع مکتوب است و پس از معرّفی انواع تکرار سند، آثار آن و نمونه‌هایی از اسناد پرتکرار، به چگونگی این دلالت می‌پردازد. از این رهگذر، اتّصال کتاب الکافی با نگاشته‌های اصحاب ائمه اثبات شده و بخشی از منابع این کتاب مشخص می‌شود.