مقاله


کد مقاله : 139605311620437657

عنوان مقاله : اعتبارسنجیِ مصادر و اسناد روایات اسلامی آفرینش حواعلیهاسلام

نشریه شماره : 9 فصل پاییز - زمستان 1393

مشاهده شده : 489

فایل های مقاله : 3/07 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی راد- زینب مجلسی راد rad@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

آفرینش انسانِ نخستین و بحث‌های مربوط به آن، از جمله موضوعاتی است که در ادیان آسمانی مطرح شده و روایات اسلامی نیز بدان پرداخته‌اند، اما متأسفانه آمیختگیِ این متون با اسرائیلیات سبب شده است تا اصل ماجرا در لا‌به‌لای منابع کم‌رنگ گردد؛ بنابراین، نیازمند کاوشی جدی است تا با آسیب‌شناسی احادیث موجود، حقیقت آشکار گردد. از جمله مواردی که در این زمینه نیازمند پژوهش می‌باشد، چگونگیِ آفرینش حوا است. اهمیت این موضوع بدان علت است که معنای ظاهری برخی روایات، نوعی تحقیر جنس زن را در بر دارد. بررسی منابع روایی فریقین نشان می‌دهد در این زمینه دو دسته روایت وجود دارد؛ احادیثی‌ که حاکی از خلق حوا از دندۀ آدم‌ بوده و روایاتی که بر آفرینش حوا از باقی‌ماندۀ گِل آدم اشاره دارند. آسیب‌شناسیِ مصادر و بررسی وثوق سندی احادیث هر دو دسته نشان‌ می‌دهد در هر دو بخش، آسیب‌هایی بر روایات وارد است که نیازمند بررسی خواهد بود.