مقاله


کد مقاله : 13960531164437660

عنوان مقاله : خاستگاه رواییِ شرایط راوی در ارزش‌گذاری رجالیان کهن

نشریه شماره : 9 فصل پاییز - زمستان 1393

مشاهده شده : 432

فایل های مقاله : 2/89 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش، اثبات پایبندی رجالیان متقدم شیعه، به فرمایشات معصومان در «چگونگی توصیف راویان» است. به نظر می‌رسد که شیوه توثیق و تضعیف رجالیان متقدم، ریشه در چارچوبی دارد که معصومان به عنوان شرایط _ گاه شرط لازم و گاه شرط کمال _ برای راویان ترسیم کرده‌اند. این شرایطِ روایی، به صورت مستقل تا کنون مطرح نشده است. صداقت، ضبط، علم به جوانب موضوع و تشیع، چهار شرطی است که در روایات بدان اشاره شده است. نمود این شرایط را می‌توان در واژة «ثقه» در گفتار معصوم و به تبع ایشان در کتب رجالیان مشاهده کرد. در نگاه برخی از رجالیان متقدم «وثاقت» راوی نیز با نگاهی ویژه دنبال شده که می‌توان آن را نوعی «اعتماد درون مذهبی بر حدیث راوی» دانست که حتی شامل اعتماد به راوی ضعیف نیز در پاره‌ای از موارد می‌شود.