مقاله


کد مقاله : 1396053117257662

عنوان مقاله : مقایسه و تحلیلِ مواجهۀ رسول اکرم صل الله علیه وآله وسلم و امیرمؤمنان علیه السلام با منافقان

نشریه شماره : 9 فصل پاییز - زمستان 1393

مشاهده شده : 491

فایل های مقاله : 2/87 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 امیربنی عصار- مهدی مردانی baniasar@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

جریان نفاق، از آغاز ظهور اسلام تا کنون، همواره گریبان‌گیر جامعۀ اسلامی بوده و محنت‌های فراوانی به دنبال داشته است. در این میان، رسول اکرم صل الله علیه وآله وسلم و امیرمؤمنان علیه السلام که در دو دورۀ متفاوت، رسالت ادارۀ جامعۀ اسلامی را بر عهده داشتند، با این جریان به مقابله برخاسته و در جهت افشا و خنثی‌سازیِ فعالیت آنان بسیار تلاش کردند. مسئله‌ای که در این باره کمتر مورد توجه قرار گرفته، آن است که: آیا بین نحوۀ مواجهۀ رسول اکرم صل الله علیه وآله وسلم و امیرمؤمنان علیه السلام با منافقان، تفاوتی وجود داشته است؟ این پژوهش می‌کوشد با مقایسه و تحلیل این دو مواجهه، نشان دهد شدت عمل امیرمؤمنان علیه السلام متناسب با شرایط زمانی، بیشتر از نحوۀ تعامل رسول اکرم صل الله علیه وآله وسلم با منافقان بوده است.