مقاله


کد مقاله : 139605311728547664

عنوان مقاله : تأثیر شیطان بر انسان در تطبیق گزاره‌های صحیفۀ سجادیه با قرآن

نشریه شماره : 9 فصل پاییز - زمستان 1393

مشاهده شده : 507

فایل های مقاله : 2/97 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی انجم شعاع anjom@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

قرآن با بیان ابعاد گوناگون فعالیت‌های شیطان، به معرفی او می‌پردازد. صحیفۀ سجادیه نیز همگام با قرآن، مفاهیم ارزش‌مندی را در موضوع شیطان‌شناسی مطرح کرده و دعای هفدهم، به شناخت شیطان اختصاص دارد. پژوهش حاضر، به بررسی سخنان امام سجادعلیه السلام در صحیفۀ سجادیه، دربارۀ تأثیر شیطان بر انسان می‌پردازد. تلاش شیطان برای انحراف فکری و عملیِ انسان، در قالب گزاره‌های متعددی مورد اشارۀ امام سجادعلیه السلام قرار گرفته و دو بخشِ مقاله را تشکیل می‌دهد. از ویژگی‌های این نوشتار، جمع‌آوریِ تمامی متون مذکور در صحیفه و تطبیق و تحلیل آن‌ با آیات قرآن کریم است. دستور خداوند در قرآن، دربارۀ شناخت شیطان و نیاز به یادگیریِ روش‌های او در منحرف کردن انسان، نگارش مقالۀ حاضر را ضروری می‌نماید.