مقاله


کد مقاله : 139605311819217668

عنوان مقاله : مدل «احسان‌‌_ ‌سپاس» و مکانیزم تأثیر آن بر روابط اجتماعی

نشریه شماره : 8 فصل بهار - تابستان 1393

مشاهده شده : 518

فایل های مقاله : 2/29 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

احسان و سپاس از امور مورد تأکید دین بوده و اثر غیر قابل انکاری بر بهبود روابط اجتماعی دارد. نظریۀ محبت در اسلام بر پایۀ محبت احسان است و لذا احسان از طریق جلب محبت، موجب بهبود روابط می‌شود. هم‌چنین سپاس‌گزاری از سویی، دربارۀ دوستان موجب افزایش رضامندی و وفاداری، و دربارۀ دشمنان موجب اصلاح روابط می‌شود؛ و از سوی دیگر، موجب تقویت ارتباط با خدا شده و در عین حال، از همان مسیر به بهبود روابط اجتماعی نیز کمک می‌کند. تحقیقات تجربی نیز اثر سپاس را بر بهبود خُلق افراد و افزایش شادمانی آن‌ها اثبات کرده است. نتیجه این‌که، سنت احسان و سپاس می‌تواند عنصری اثرگذار در اصلاح و ارتقای روابط اجتماعی باشد. با تقویت سنت احسان و سپاس می‌توان احساس رضایت و وفای اجتماعی را به وجود آورد، خصومت‌ها را به عطوفت تبدیل کرد و نشاط و شادمانی را افزایش داد.