مقاله


کد مقاله : 139605311834157670

عنوان مقاله : حدیث «عشرة مبشّرة» یا استفاده‌های سیاسی از روایت

نشریه شماره : 8 فصل بهار - تابستان 1393

مشاهده شده : 418

فایل های مقاله : 2/17 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

مستشرقان با مطالعه در موارد اختلافی بین گرایش‌ها و نحله‌های اسلامی، نتایج و دست‌آوردهای خود را به صورت روش‌مند و جدید ارائه ‌کرده‌اند. «مایا یازگی» _ از مستشرقان معاصر _ با بررسی روش‌مندانۀ روایت جعلی «عشرة مبشرة» که در منابع اهل‌سنت نقل شده، به تبیین چگونگی انتخاب جانشینی پیامبر پرداخته است. او در صدد پاسخ به این سؤال است که: پس از رحلت پیامبرصل الله علیه وآله وسلم انتخاب جانشینان آن حضرت بر چه اساسی بوده است؟ و با روش تحلیلی _ توصیفی، ضمن بیان گونه‌های مختلف حدیث و با بررسی سندی و متنی آن، به ساختگی بودن حدیث اشاره می‌کند‌. وی با طرح «شهرت متأخر» حدیث و «نماد عدد ده»، ممتاز دانستن این ده نفر را از دیگر صحابه، قانع‌کننده نمی‌داند. او با توجه به اهمیت سیاسی حدیث، به این نتیجه می‌رسد که «عشرة مبشرة» جانشینان پس از پیامبر در جامعۀ اسلامی‌اند که چهار نفر از اعضای عشره، خلیفه شدند و شش نفر دیگر، شورایی تشکیل دادند که مأمور به انتخاب خلیفۀ بعدی از میان خودشان بودند.