مقاله


کد مقاله : 139605311841207671

عنوان مقاله : روش فقه‌ الحدیثی علامه مجلسی(ره) در مرآة العقول

نشریه شماره : 8 فصل بهار - تابستان 1393

مشاهده شده : 426

فایل های مقاله : 2/29 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

دانش فقه‌ الحدیث، یکی از شاخه‌های علوم حدیث است که فهم بهتر روایات را ممکن می‌کند. این دانش در پی کشف مراد حقیقی متکلم بوده و به طور مستقیم، با مقصود معصومان علیهم السلام در ارتباط است. شرح حدیث بر اساس دانسته‌های فقه الحدیثی صورت می‌گیرد. تاکنون کتاب‌های متعددی در شرح احادیث نوشته شده که یکی از آن‌ها مرآة العقول علامه مجلسی(ره) است که در شرح الکافی نگاشته شده است. این نوشتار به بررسی روش فقه‌ الحدیثی علامه مجلسی(ره) در مرآة العقول پرداخته و نکته‌ها و مراحل آن را استخراج کرده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، علامه مجلسی(ره) دارای روشی خاص در بررسی و شرح احادیث بوده که این روش، قابل شناسایی و الگوگیری است.