مقاله


کد مقاله : 13960531187267666

عنوان مقاله : «عبدالله‌‌بن‌‌سبا» آن‌چه بود و آن‌چه نبود

نشریه شماره : 8 فصل بهار - تابستان 1393

مشاهده شده : 465

فایل های مقاله : 2/49 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

«عبدالله‌بن‌سبا» چهره‏اى مرموز و مبهم در متون تاریخى است که دربارۀ او بسیار سخن گفته شده است. نگاشته‌های تاریخى اهل‌سنت، به‏ویژه در دورۀ اخیر، او را یهودى‏زاده ‏اى بنیان‏گذار شورش علیه عثمان و پایه‏گذار تفکر شیعى معرفی کرده‌اند. در مقابل، پژوهش‌گران شیعى با بررسى اسناد و متون ارائه‌شدۀ تاریخى، شخصیت او را ساختۀ دست مخالفان شیعه برشمرده و حتى برخی وجود او را انکار کرده‏اند. بررسى منابع تاریخى و حدیثى، نادرستى هردو نظر را اثبات و معلوم می‌کند که عبدالله‌بن‌سبا، فردى افراطى و غالى در دورۀ امیرالمؤمنین علیه السلام بوده که طرف‌داران اندکى نیز داشته، ولی دخالتى در حوادث سیاسى و اجتماعى دورۀ خویش نداشته و مورد اعتنا نبوده است.