مقاله


کد مقاله : 139606041528567728

عنوان مقاله : بازشناسی شخصیت «اسماعیل بن ابی زیاد سکونی»

نشریه شماره : 7 فصل پاییز - زمستان 1392

مشاهده شده : 510

فایل های مقاله : 4/34 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

یکی از روایانِ پرتکرار در مجموعۀ کتاب های رواییِ شیعه، اسماعیل بن ابی زیاد سکونی است، که با وجود توثیق شیخ طوسی و اشاره به عامی¬مذهب بودن وی، فقها و رجالیون دربارۀ او بحث و اختلاف داشته، سه نظر متفاوت: عامی ثقه، امامی ثقه و عامی ضعیف را بیان داشته‌اند. این پژوهش می کوشد با بررسی «سکونی» از جهات مختلف در منابع و اقوال بزرگان، وثاقتِ گفته شده در بیان شیخ طوسی را تقویت کرده، و با بیان راه‌های دیگر، نسبت عامی بودن سکونی نقد و بررسی شود.