مقاله


کد مقاله : 139606041533427729

عنوان مقاله : بررسي تحليليِ اعتبار و جايگاه كتاب «طب‌النبي(ص)»

نشریه شماره : 7 فصل پاییز - زمستان 1392

مشاهده شده : 392

فایل های مقاله : 4/48 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

منابع حديثيِ شيعه و اهل‌سنت دربردارندۀ روايات فراواني دربارۀ آداب خوردن، آشاميدن، خواص خوراكي‌ها و راه درمان بسياري از بيماري‌هاست؛ به¬گونه‌اي كه برخي از بزرگان به تأليف كتاب¬هايی در اين باره پرداختند. با توجه به اهميت موضوع بهداشت و سلامتي بشر، ناسازگاري برخي از اين روايات با علم و تجربۀ پزشكي و هم¬چنين انگيزه¬هاي مختلفي كه براي جعل اين گونه روايات وجود داشته، اين پرسش به ذهن مي‌آيد كه: اين روايات تا چه حد معتبرند؟ يكي از كتاب¬هاي حديثي كه به جمع‌آوري اين گونه روايات پرداخته، كتاب طب‌النبي، تأليف ابوالعباس مستغفري است. از آن¬جايي كه شناخت میزان اعتبار کتاب حديثي، تأثیري مستقیم در توجه به روایات آن دارد، تحقيق در جهت روشن شدن اعتبار هر كتاب حديثي ضرورت مي¬يابد. اين پژوهش به اعتبارسنجي اين اثر با توجه به شخصيت مؤلف، ويژگي‌هاي كلي كتاب و متن آن مي‌پردازد. گرچه روايات كتاب طب‌النبي از طرق اهل‌سنت اخذ شده، در عين حال تعدادي از روايات آن در منابع اوليۀ شيعه نیز آمده است. کتاب طب‌النبي به دلیل وجود تصحيف، تقطيع، نقل به معنا و حتي ركاكت متن در شماري از روايات آن، متن قوی-ای ندارد.