مقاله


کد مقاله : 13960604155347725

عنوان مقاله : سبک زندگی معنوی و اجتماعی در سیرۀ رضوی(ع)

نشریه شماره : 7 فصل پاییز - زمستان 1392

مشاهده شده : 470

فایل های مقاله : 4/25 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

از نگاه شیعه، گفتار، رفتار و تقریر پیامبر و ائمه¬(ع) حجت و برهان شرعی است؛ از این رو، سبک زندگیِ این بزرگواران برای شیعیان صبغۀ الهی دارد. شناخت سبک زندگی پیشوایان دین، نیازمند مطالعۀ دقیق و همه¬جانبۀ زندگی فردی، خانوادگی و روابط اجتماعیِ آنان است تا بتوان با تحلیل صحیح گفتار و رفتار معصومان(ع)، نقاط مبهم سبک زندگی را مشخص و شاخص¬های زندگی اسلامی را از آن استخراج کرد. امام رضا(ع) در یکی از حساس¬ترین شرایط زمانی می‌زیستند و زندگی پرفراز و نشیبی داشتند که مهم‌ترین فراز آن، هجرت اجباری از مدینه به خراسان و موضوع ولایت¬عهدی بوده است. سلوک و رفتار آن حضرت در این سفر که با عبور از شهرها و دیدار با اقشار گوناگون مردم همراه بوده، تا زمان استقرار در خراسان و پذیرش ولایت¬عهدی، تجلی¬ «سبک زندگی دینی» است. این مقاله می¬کوشد با تأمل در سلوک و رفتار حضرت رضا(ع) در این مقطع زمانی، که بیشتر آن را رجاء‌بن-ابی‌ضحاک، ابوصلت هروی و ابراهیم¬بن¬عباس گزارش کرده¬اند، جلوه‌هایی از «سبک زندگی رضوی» را در دو ساحت «سبک زندگی معنوی یا ارتباط با خدا» و «سبک زندگی اجتماعی یا ارتباط با دیگران» ترسیم کند.