مقاله


کد مقاله : 13960604158377726

عنوان مقاله : نگاهی نو به فضیلت‌های اخلاقی در کتاب کافی

نشریه شماره : 7 فصل پاییز - زمستان 1392

مشاهده شده : 1280

فایل های مقاله : 4/33 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

«فضیلت‌های اخلاقی» از اصطلاحات ریشه‌دار در فلسفۀ یونان و به معنای کمالاتی وجودی است که درجۀ انسانیت آدمی را تعیین و مبنایی برای ارزش‌گذاری رفتارهای او ایجاد می‌کند. در این پژوهش تلاش شده است، فضیلت‌های اصلی اخلاقی از نگاه پیشوایان اسلام شناسایی و معرفی شود. بدین منظور، پس از ریشه‌یابی این اصطلاح و نقد پیروی دانشمندان مسلمان از مبانیِ یونانی آن، با تحلیل احادیث کتاب کافی مشخص شد فضیلت‌های اصلیِ اخلاقی به‌ ترتیب عبارتند از: اسلام، ایمان، تقوا و یقین.