مقاله


کد مقاله : 139606041812597736

عنوان مقاله : بهره های یاد کرد آثار در تألیفات شیخ صدوق(ره)

کلمات کلیدی :

نشریه شماره : 6 فصل بهار - تابستان 1392

مشاهده شده : 387

فایل های مقاله : 224 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

مطالعه و پژوهش در متن آثار نویسندگان کهن، بهره های فراوانی در پی دارد. بسیاری از اطلاعات لازم دربارة نویسنده، مانند استادان، شاگردان، آرا و نوشته هایش را می توان از راه مطالعة آثار او، بی واسطه به دست آورد. شیخ ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه، در زمره ی دانشمندانی است که اطلاعات ارزشمند فراوانی در لابلای نوشته هایش به خواننده ارائه می شود. شیخ صدوق با نام بردن از آثارش در متن نوشته های خود، بهره های بسیاری را برای خوانندگان و پژوهشگران آثارش برجای نهاده است. در این نوشته که به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد متن پژوهی به سامان رسیده است، بخشی از فواید یادکرد آثار شیخ صدوق ارائه خواهد شد.