مقاله


کد مقاله : 139606041820297737

عنوان مقاله : بررسی شخصیت و احوال عبدالله بن جعفر حميری

نشریه شماره : 6 فصل بهار - تابستان 1392

مشاهده شده : 466

فایل های مقاله : 328 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

«ابوعباس عبدالله بن جعفر حميری» از برجسته ترین راويان قمی و از اصحاب عسکريين به شمار می‌رود. 182 روايت در کتب اربعه و حضور در انتقال تراث 141 نفر از صاحبان آثار شيعه، گويای نقش پر‌رنگ او در عرصة حديث است. سفر به عراق و انتقال آثار و احاديث به راويان آن جا از تلاش های علمی حميری به شمار می آيد. تأليف آثار علمی متعدد، از جمله کتاب ارزشمند قرب الاسناد، ثمرة مجاهدت‌های اوست. اين نوشتار در سه فصل، به بررسی هویت، ارتباطات علمی و آثار او می پردازد.