مقاله


کد مقاله : 139606041836187739

عنوان مقاله : «مدارا» و نقش آن در تحکیم و رشد خانواده

نشریه شماره : 6 فصل بهار - تابستان 1392

مشاهده شده : 575

فایل های مقاله : 291 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

«مدارا» یکی از ویژگی های پسندیدة انسانی و از اخلاق حسنة اسلامی است. بعضی خانواده ها بر اثر کم تحملیِ اعضای آن، دچار پریشانی، اختلاف و اختلال عاطفی و رفتاری می شوند. مدارا، به خصوص بین همسران، نقشی کلیدی در کاهش اضطراب، افسردگی و پرخاشگری، و افزایش امید و ایجاد محیطی آرام و امن در خانواده دارد. هدف پژوهش حاضر، تبیین نقش مدارا در استحکام بنیان خانواده است. این نگاشته با تمرکز بر آیات و روایات، نقش مدارا در محکم شدن پیوندهای خانوادگی را از دیدگاه اسلام پی می گیرد.