مقاله


کد مقاله : 139606041842397741

عنوان مقاله : بررسی مبانی رجالی علامه حلی(ره) در خلاصة الاقوال

نشریه شماره : 6 فصل بهار - تابستان 1392

مشاهده شده : 855

فایل های مقاله : 324 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

این پژوهش به جستجوی مبانی رجالی علامه حلی(ره)، در میان اظهارات او در مورد راویان مذکور در کتاب خلاصةالاقوال می‌پردازد. با جمع بندی نظراتی که علامه در ترجمه یک راوی بیان کرده و چینش این موارد در کنار هم، مبانی رجالی او، از لابلای نظرات و اجتهادات او کشف می شود. با کشف این مبانی می‌توان آن را نقد کرد یا قبول نمود. این مبانی، در دو گروه جای گرفته اند: اول؛ در خصوص برخی مبانی کلی رجال مانند اعتماد به وکلا، عدم اعتماد به راویان فاسد المذهب، قبول حسن ظاهر، اعتماد به نظریه وثاقت اصحاب اجماع، دوم؛ تقدیم دیدگاه یکی از علما رجال در هنگام تعارض. این گروه خود دو قسمت را تشکیل می دهد: الف تقدیم توثیق بر تضعیف ب: تقدیم تضعیف بر توثیق.