مقاله


کد مقاله : 13960605143407755

عنوان مقاله : سبك شناخت كتب حديثى شيخ بهايى

نشریه شماره : 5 فصل پاییز - زمستان 1391

مشاهده شده : 456

فایل های مقاله : 584 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

شناخت سبك هاى نگارشى، شيوة جديدى است كه در عصر حاضر ابتدا در عرصة ادبيات فارسى رخ نمود و سپس به ديگر دانش ها نيز راه يافت. محمد جعفر الكَتّانى - دانشمند معاصر اهل سنت - نخستين كسى است كه به سبك شناسي كتب حديثى پرداخت و كتاب الرسالة المستطرفه ره آورد اين پژوهشِ ماندگار اوست. دانشيان شيعى نيز چند صباحى است كه به اين شيوه رو كرده‏اند. از فوايد سبك‏شناسى آن است كه پژوهش گران با سبك نگارشى نويسندگان آشنا شده و پژوهش هاى خود را هدفمند دنبال مى‏كنند. ضمن آن كه در احيای برخى از سبك‏هاى پيشينيان نيز مى‏توانند گام بردارند. پژوهشِ حاضر تلاشى است كوچك در شناساندن سه سبك نگارشى مؤلفى بزرگ. آثار حديثى شيخ بهايى نشان از جايگاهِ بلندِ او در عرصة حديث پژوهى دارد. اين نوشتار بر آن است تا سبك حديث نگارى وي را در سه كتاب ألاربعون حديثا، الحبل المتين و مفتاح الفلاح بررسى كند.