مقاله


کد مقاله : 139606051738177762

عنوان مقاله : منابع حديثي امام خمینی ره در نقل احادیث تفسیری

نشریه شماره : 5 فصل پاییز - زمستان 1391

مشاهده شده : 395

فایل های مقاله : 423 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

بر اساس دیدگاه امام خمینی صحت و علوّ مضامين، محكِ درستي يا نادرستي احاديث تفسیری شمرده مي‌شود، نه صحّت سند يا ذكر آن در منابع حديثي معتبر. بر این اساس، امام خمینی در نقل روایات تفسیری تأکیدی بر نقل از منابع اصلی و دست اول ندارند. هرچند بخش اعظم احادیث موجود در آثار ایشان، در منابع حديثي معتبر اماميه آمده است، اما در عین حال بخشی از احادیث منقول در آثار ایشان در دوره‌هاي پسين شهرت يافته‌اند و در منابع اوليه اماميه يافت نمي‌شود و باید آن ها را در کتاب های عرفانی و اخلاقی شیعه جستجو کرد. دسته‌ای دیگر از روايات تفسیری موجود در آثار امام را باید در منابع روايي اهل سنت جستجو كرد و بخش ديگر، احاديثي است كه غالباً داراي مضامين عرفاني است و نمي‌توان در منابع دست اول حديثي شيعه و حتی اهل سنت، اثري از آن يافت. اين دسته از روايات غالباً در آثار عرفاني، اخلاقی و تفسيري اهل سنت يافت مي‌شود؛ هر چند بعضي از اين احاديث، بعداً به كتب شيعه نيز راه پيدا كرده است. بررسی و دسته‌بندی منابع حدیثی امام در نقل روایات تفسیری، موضوع این نوشتار است.