مقاله


کد مقاله : 13960606194057790

عنوان مقاله : پژوهشی در مذهب غیاث بن کلّوب البجلی

نشریه شماره : 3 فصل پاییز - زمستان 1390

مشاهده شده : 559

فایل های مقاله : 418 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید علیرضا حسینی شیرازی salireza.hsh@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

شناخت مذهب راویان و آگاهی از وثاقت‌ آن‌ها، به دلیل تأثیرگذاری بر گونه رویارویی با روایات ایشان، از دیرباز مورد اهتمام رجال‌پژوهان شیعی بوده است. در ره‌گذر معرفی ویژگی راویان، گاه با گزارش‌هایی روبه‌رو هستیم که پذیرش آن‌ها دشوار می‌نماید. عامی‌شمردن غیاث‌بن‌کلّوب از این دسته گزارش‌هاست. از دیگر سو کارکرد، گونه‌های مختلف اطّلاعات کتاب‌هایی چون فهرست نجاشی و فهرست شیخ طوسی در معرفی راویان به فراموشی سپرده شده است. در این پژوهش بر آنیم تا بر عامی شمردن غیاث‌بن‌کلوب خط بطلان کشیده و شیعی‌‌بودن وی را اثبات کنیم؛ در این مسیر نگاهی نیز، به کتاب‌های رجالی عامه و رویکرد آنان به غیاث‌بن‌کلوب خواهیم داشت.