مقاله


کد مقاله : 139606061946417791

عنوان مقاله : تخریج حدیث و قواعد آن

نشریه شماره : 3 فصل پاییز - زمستان 1390

مشاهده شده : 531

فایل های مقاله : 322 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدرضا جدیدی نژاد jadidinegad.mr@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

تخریج حدیث دانشی مهم و رایج بین حدیث‌پژوهان است. بین محدثان شیعه و سنی تفاوت چندانی در اصول و قواعد این دانش وجود ندارد؛ اما متأسفانه برخی از معاصران به قواعد این دانش بی‌توجه بوده و به ‌هنگام تحقیق کتاب‌های حدیثی، شیوه‌ای نادرست و غیرفنی را در مورد آن اعمال داشته‌اند. نوشتار حاضر سعی می‌کند با الگو قرار دادن شیوة شیخ‌حرّعاملی در وسائل‌الشیعه و مقایسة آن با برخی از کارهای معاصران (مانند تحقیق اخیر الکافی)، اصول و قواعد صحیح این دانش را یادآور شود.