مقاله


کد مقاله : 139606071521327805

عنوان مقاله : سیّدبن‌طاووس و حوزه‌های گوناگون روایی

نشریه شماره : 3 فصل پاییز - زمستان 1390

مشاهده شده : 433

فایل های مقاله : 669 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد امین حسین پور hpoor.ma@gmail.com مدرس کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

نوشتار حاضر به گزارش شیوۀ تعامل سیّد علی‌بن‌طاووس ـ از دانش‌وران نام‌دار شیعه ـ با روایات مرتبط با شش حوزۀ دعا و مستحبات، تفسیر قرآن، مناقب اهل‌بیت علیهم السلام، تاریخ، فقه و احکام و کلام و عقاید می‌پردازد. در این سیاهه تلاش کرده‌ایم، برخی امتیازات و فواید علمی و هم‌چنین پاره‌ای نکته‌هایی کلی را که از سبک برخورد سیّد با این روایات به دست می‌آید، پیش دید نهیم. هم‌چنین به فراخور بحث، گه‌گاه به نقد و تحلیل برخی از دیدگاه‌های سید نیز پرداخته‌ایم. در یک نگاه فراگیر، هرچند امروزه از سید چهره‌ای در محافل علمی متبادر است که صبغۀ نقل روایت و اعمال و آداب مستحبی ـ و نه نقد و تحلیل آن‌چه روایت می‌شود ـ بر آن غالب است، ولی با بررسی روش تعامل سیّد با روایات حوزه‌های گوناگون، روشن می‌شود که این تصوری نادرست است و سیّد در تعامل با روایات حوزه‌های گوناگون، به تحلیل و احیاناً نقد آن‌چه روایت می شود نیز توجه دارد. سیّد در لابه‌لای همین توضیحات است که گاه پاره‌ای قواعد فقه‌الحدیثی را یادآور می‌شود، یا مبنای خود را دربارۀ برخی موضوعات روایی ـ مانند انشای دعا ـ فرادید می‌نهد و یا برای رفع ناسازگاری‌های احتمالی روایت با آموزه‌ای اسلامی تلاش می‌کند.