مقاله


کد مقاله : 139606071748387813

عنوان مقاله : بررسی روایات عرضه

نشریه شماره : 2 فصل بهار - تابستان 1390

مشاهده شده : 344

فایل های مقاله : 557 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی نصیری nasiri.ali@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

احادیثى كه قرآن را به‌ عنوان معیار بازشناخت روایات سره از ناسره؛ اعم از موضوع یا ضعیف متنى معرفى كرده‏اند؛ به دو دسته تقسیم مى‏شوند: 1. روایاتى كه به ‌طور مطلق به ارجاع احادیث به قرآن تأكید كرده است. از این دست از روایات به‌دست مى‏آید كه قرآن معیار بازشناخت صحّت و سقم احادیث است؛ اعم از آن‌كه میان احادیث تعارض باشد یا نباشد. 2. روایاتى كه به‌هنگام تعارض اخبار، موافقت با قرآن را وجه ترجیح دانسته‏اند؛ یعنى، در تعارض میان دو روایت كه هر دو از حجیّت برخوردارند، یكى از وجوه ترجیح موافقت حدیث با قرآن شمرده شده است، از این احادیث در كتب اصولیان در مبحث تعادل و تراجیح یاد شده است. نگارنده در این مقاله ضمن برشمردن روایات خاصّه و عامّه در این زمینه و بازکاوی مدالیل آن‌ها و نگاه عالمان فریقین به این روایات پرداخته و به این نتایج دست یافته است: 1. در برابر اتّفاق صاحب‌نظران شیعه در اعتبار روایات عرضه، شماری از عالمان اهل سنّت این روایات را مجعول می‌دانند. 2. معیار مورد نظر در این روایات مخالفت حدیث با قرآن است، نه عدم موافقت با آن. 3. مقصود از مخالفت حدیث با قرآن، مخالفت از نوع تباین کلّی است. 4. مقصود از مخالفت، مخالفت با نصّ آیات قرآن است، نه ظواهر آن‌ها.