مقاله


کد مقاله : 13960607175577814

عنوان مقاله : اَباصَلت، ره‌یافته‌ی خراسان

نشریه شماره : 2 فصل بهار - تابستان 1390

مشاهده شده : 315

فایل های مقاله : 336 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

عبد‌السّلام‌ بن صالح مشهور به أباصلت هروی از راویان مشهور و یاران امام رضا علیه السلام است. زندگی وی، نوع نگرش و مذهب او در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. همراهی‌ او در خراسان با امام هشتم از او فردی والامقام و ارزشمند را در اذهان شیعیان به تصویر كشانده است؛ امّا متون كهن رجالی شیعه ـ مانند رجال طوسی ـ و بخشی از كتاب‌های رجالیان اهل‌ سنّت او را «عامّی» دانسته‌اند. در نوشتاری كه می‌آید، ضمن بازشناسی شخصیّت وی در دامنه‌ای از متون رجالی و روایی فریقین به این نتیجه رهنمون خواهیم شد كه اباصلت بخش قابل توجّهی از عمر خود را در میان دانشیان عامّه گذرانده و در شمار ایشان بوده است و با ورود امام به خراسان به‌ تدریج توفیق ره‌یافتن و پذیرش اندیشه شیعی را یافته است.