مقاله


کد مقاله : 1396060718347815

عنوان مقاله : هماهنگی در اخبار فدک

نشریه شماره : 2 فصل بهار - تابستان 1390

مشاهده شده : 387

فایل های مقاله : 389 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید حسن فاطمی موحد fatemimovahed.sh@gmail.com مدرس کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

قضیه‌ی فدک از فرازهای مهمّ تاریخی است که چند و چون آن همواره میان علمای شیعه و اهل‌ سنّت مورد اختلاف‌نظر بوده و بحث‌های فراوان را به خود اختصاص داده است.یک عامل مهم در اختلاف‌نظرها، ابهام‌ها و تعارض‌هایی است که در اخبار فدک دیده می‌شود. نویسنده در این مقاله کوشیده است، تعارض و ابهام‌ها را بدون در نظر گرفتن سند روایات فدک، برطرف سازد.