مقاله


کد مقاله : 139607301833398670

عنوان مقاله : حجیّت سنّت پیامبرصل الله علیه و آله و سلم از زبان قرآن کریم

نشریه شماره : 14 فصل بهار - تابستان 1396

مشاهده شده : 454

فایل های مقاله : 1/06 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرتضی حائری شیرازی haerishirazi@gmail.com دانش آموخته دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

حجیّت سنّت پیامبرصل الله علیه و آله و سلم دلیلی برای عمل‌کردن به آن است. این، عقیدۀ بیشتر مسلمانان و پیش‌نیاز برخی از بحث‌های علوم اسلامی است. اثبات حجیت سنّت در تبیین دین اسلام، کتاب خدا و هدایت بشر، نقش اساسی دارد. برای اثبات این حجیّت، روش‌هایی وجود دارد؛ بهره‌مندی از آیه‌های قرآن کریم، یکی از مهم‌ترین روش‌هاست. خداوند در قرآن، انسان‌ را در تکاپوی تکامل، به بهره‌گیری از سنّت پیامبرِ خویش دعوت و او را به‌عنوان الگوی عملیِ انسان معرفی کرده است. در همین راستا، با گردآوری و موضوع‌شناسی آیات در موضوع حجیّت سنّت پیامبر، نگاهی قرآنی و نسبتاً جامع به حجیّت سنّت در ابعاد مختلف به‌وجود آمد. نوشتارِ حاضر با روش کتابخانه‌ای به معرفی گونه‌های کلی پرداخته و با ذکر چند نمونه‌ی معروف از آن‌ها و ارائه تحلیلی مختصر به تبیین حجیّت سنّت پیامبرصل الله علیه و آله و سلم از زبان قرآن کریم پرداخته است. در میان گونه‌های به‌دست‌آمده، تأکید قرآن بر عصمت پیامبرصل الله علیه و آله و سلم، اثبات برتری ایشان و لزوم تبعیّت از چنین شخصیّتی، مهم‌ترین سرفصل‌های این نوشتار به‌شمار می‌آید.