مقاله


کد مقاله : 139607301839388671

عنوان مقاله : دیدگاه علامه مجلسی در استفاده از اخبار و منابع اهل سنت در بحارالأنوار

نشریه شماره : 14 فصل بهار - تابستان 1396

مشاهده شده : 464

فایل های مقاله : 854 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احسان سرخه ای sorkhei@hadith.net استادیار دکترا

چکیده مقاله

بررسی دیدگاه علامه مجلسی در بهره‌مندی از احادیث گزارش‌شده از سوی اهل سنت و آثار حدیثی نگارش یافته ایشان، موضوع این نوشتار است. هم‌چنین تلاش شده، رویکرد مؤلف بحارالأنوار در استفاده از منابع اهل سنت در دیگر حوزه‌های علوم بازتاب داده شود. تصریحات علامه مجلسی و شواهد مختلف، گویای آن است که وی، استناد به احادیث روایت‌شده از سوی اهل سنت را مجاز نمی‌داند؛ اگر چه او برخی موارد خاص را از این قاعده استنثنا نموده است. این در حالی است که در تبیین و شرح احادیث بحارالأنوار، به گستردگی از آثار اهل سنت استفاده کرده است. تنوع این منابع در علوم مختلف، نشان‌دهنده گستره استفاده علامه مجلسی از منابع اهل سنت در شرح احادیث بحارالأنوار است.