مقاله


کد مقاله : 13971001166334

عنوان مقاله : ارزیابی سندی و فقه الحدیثی روایات اهل جهنم دانستن اکثر زنان

نشریه شماره : 18 فصل بهار - تابستان 1398

مشاهده شده : 12

فایل های مقاله : 36 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حامد شریفی نسب h.sharifinasab@chmail.ir دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

بر اساس روایاتی که با اسناد مختلف در منابع اسلامی به ویژه جوامع روایی اهل سنت نقل شده، زنان به عنوان اکثریت اهل جهنم معرفی شده‌اند که این مضمون در منابع معتبر اهل سنت همچون صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن‌ماجه، جامع ترمذی و ... با طرق مختلف گزارش شده است. در جوامع حدیثی شیعه نیز هرچند همین مضمون از طریق اهل بیت (ع) از پیامبر اکرم (ص) نقل شده اما در برخی روایات دیگر، اهل بیت (ع) این مطلب را انکار کرده‌اند. این پژوهش با بررسی سندی و فقه الحدیثی روایات موجود به ارزیابی صحت صدور این روایات و کشف مقصود اصلی آنها پرداخته و به این نتیجه می‌رسد که مضمون این روایات در برخی از نقل‌های جوامع اهل سنت با نقل به معنا همراه بوده که به نقل نادرست مضمون روایت منجر شده است و آنچه در روایات اهل بیت (ع) مورد انکار قرار گرفته نیز تنها همین نقل اشتباه است اما اصل روایت که در طرق دیگر اهل سنت و همچنین در روایت اهل بیت (ع) گزارش شده و شواهدی در متن روایات نیز آن را تایید می‌کند آن است که این روایت از پیامبر اکرم (ص) در خطاب به عده‌ای از زنان که اکثراً نسبت به همسرانشان ناسپاس بودند صادر شده و پیامبر اکرم (ص) تنها اکثر آن زنان را که مخاطب خود قرار دادند اهل جهنم معرفی کرده‌اند.