مقاله


کد مقاله : 13980213179075

عنوان مقاله : چگونگی ارتباط کلینی با کتاب محمدبن مسلم در پرتو بررسی اسناد و داده های کتابشناختی

نشریه شماره : 18 فصل بهار - تابستان 1398

مشاهده شده : 12

فایل های مقاله : 1/08 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عباس مفید mofid7033@gmail.com - -

چکیده مقاله

چکیده: پس از عمومی شدن نهضت کتابت حدیث در جامعه شیعه کتابهای حدیثی فراوانی توسط اصحاب ائمه: تدوین یافت. از دیرباز چگونگی انتقال این نگاشته¬ها به صاحبان کتب اربعه یکی از چالشهای مهم حدیث پژوهان بوده است. در این نوشتار پس از معرفی اجمالی محمدبن مسلم، کتاب وی و انتقال روایات آن به کلینی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه طرق کلینی در کتاب الکافی و نیز داده¬های فهرستی این احتمال که کتاب محمدبن مسلم به صورت مستقل به قرن چهارم و پنجم منتقل نشده باشد تقویت می¬شود؛ اما روایات کتاب محمدبن مسلم در منابع واسطه¬ای –همچون کتاب حریزبن عبدالله سجستانی، کتاب علاء بن رزین- منعکس شده و به نسل¬های پسین انتقال یافته است.