مقاله


کد مقاله : 13980225179422

عنوان مقاله : واکاوی اعتبار سنجی خطبه فدکیه در سنجه‌ی معیارهای فریقین

نشریه شماره : 18 فصل بهار - تابستان 1398

مشاهده شده : 45

فایل های مقاله : 791 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فاطمه ژیان fa_zhian@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

خطبه‌ی فدکیه، سخنرانی حضرت صدیقه کبری(س) که در اندک زمانی پس از رحلت پیامبر(ص)و همزمان با غصب فدک ایراد شد، یکی از مهمترین دلایل و مدارک حقانیت اهل بیت(ع)در مسئله‌ی جانشینی پیامبر(ص)و بیانگر انحرافات جامعه اسلامی ‌پس از رحلت پیامبر گرامی‌اسلام(ص)است. گروهی انتساب این خطبه به حضرت زهرا(س)را مورد تشکیک و انکار قرار دادند و آن را ساخته و پرداخته شیعیان دانسته‌اند. در این پژوهش با روشی تحلیلی-توصیفی تلاش شده است تا خطبه‌ی فدکیه با مبانی مورد پذیرش شیعه و اهل تسنن سنجیده شود. بررسی‌ و تحلیل منابع و طرق این روایت نشانگر آن است که خطبه فدکیه از جهات گوناگون دارای اعتبار است؛ این روایت علاوه بر آنکه در منابع معتبری همچون کتب اربعه شیعه نقل شده در تعداد قابل توجهی از منابع کهن روایی–تاریخی اهل تسنن نیز، بازگو شده و دارای طرق متعدد و معتبر است. تحلیل محتوایی این روایت که به روش برون متنی صورت گرفته است بیانگر آن است که متن و مضمون خطبه نیز با شواهد تاریخی و روایی شیعه و اهل تسنن مناسبت دارد.