مقاله


کد مقاله : 13990917251133

عنوان مقاله : البراهین الصریحة و محمد بن سلیمان کوفی

نشریه شماره : 19 فصل پاییز - زمستان 1398

مشاهده شده : 112

فایل های مقاله : 510 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 کاظم استادی kazemostadi@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

یکی از کتاب‌هایی که در دهه‌ها اخیر چاپ شده و مورد توجه و استناد در نوشته‌ها قرار می‌گیرد، کتاب مناقب منسوب به محمد بن سلیمان کوفی است. این کتاب، وضعیت مبهمی دارد؛ که در این مقاله ضمن گزارش برخی از مسائل کتاب، به بررسی برخی از ابهامات قابل توجه آن پرداخته می‌شود. کتاب در منابع شیعی امامیه و سنی، شناخته شده نیست؛ و تا سال چاپ کتاب، اطلاع روشنی از آن در آثار و مقالات به چشم نمی‌خورد؛ و در فهارس نیز معرفی نگشته است. نسخه‌های کتاب مناقب، مشکلات اساسی دارند و انتساب این کتاب به محمد بن سلیمان کوفی (م322ق) دقیقاً روشن نیست. در کل منابع حدیثی شیعه، فقط یک حدیث از وی وجود دارد. حتی نام محمد بن سلیمان کوفی نیز، در منابع حدیث و رجالی شیعه، ناشناخته و مجهول است؛ و اطلاعاتی پیرامون وی وجود ندارد. همچنین، اکثر مشایخ حدیثی کتاب مناقب منسوب به کوفی، مجهول هستند؛ و غالب احادیث مرسل و بسیاری از احادیث کتاب نیز، متفردات هستند