مقاله


کد مقاله : 14000510274393

عنوان مقاله : اعتبار سنجی سندی و دلالی روایت «زیارة الاربعین»

نشریه شماره : 19 فصل پاییز - زمستان 1398

مشاهده شده : 65

فایل های مقاله : 504 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید محمد موسوی seyyedmosavi1375@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 مرتضی سازجینی mortaza.1370@chmail.ir مدرس دانشجوی دکترا
3 مصطفی عباسی مقدم abbasi1234@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

حدیث "زیارة الاربعین" دو طریق اصلی دارد که به امام صادق علیه السلام می¬رسد. محدثین متقدم و متأخر مانند شیخ طوسی در مصباح المتهجد و تهذیب الاحکام، شهید اول در المزار و شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه، روایت را در کتب خود ذکر کرده و نیز بعضاً بر اساس آن فتوا داده¬اند. حدیث "زیاره الاربعین" حدیثی راهبردی برای زیارت امام حسین علیه السلام در روز بیستم صفر در کربلای معلی است. حدیث پژوهان امامیه از این روایت دو تقریر متفاوت داشته¬اند: گروهی معتقدند این روایت ظهور بر حضور زائر در کربلا داشته و با درنگی کوتاه به سوی دیار خود بازگردد. برخی دیگر حضور زائر در کربلا را از این روایت برداشت ننموده و آن را حدیثی ضعیف السند و دارای حجیت نمیدانند. از این رو نوشتار حاضر از یک سو به بررسی سندی این روایت به روش توصیفی-تحلیلی پرداخته که براساس آن معلوم شد در یکی از این دو طریق، یک راوی مجهول الحال وجود دارد؛ بدین روی از نظر علم درایة الحدیث یک طریق این سند "ضعیف" بوده و طریق دیگر "صحیح" تلقی می¬شود.همچنین عرضه این حدیث به قرآن و همچنین توجه به اقوال دانشمندان امامیه، می¬تواند ضعف سندی این روایت را جبران نماید؛ زیرا با تحلیل متن این روایت، عدم مخالفت با قرآن کریم احراز می¬شود و نیز با تمسک به قاعده "عمل اصحاب جابر ضعف سند است" می توان آن را دارای اعتبار دانست. با بررسی انجام شده بر روی این حدیث، می¬توان معامله روایت مأثور از ناحیه مقدسه معصومین با آن نمود .