اخبار نشریه

انتشار مجله شماره 17

نقش تأویل در اعتبارسنجی إسناد حدیث

محمد مرادی

تحلیل انتقادی نگره تمارض ابراهیم علیه السلام بر پایه روایات امامیه

علی راد

سبک‌های ارتباطی اهل‌بیت علیهم السلام در تغییر نگرش مخاطبان

محمدصادق شجاعی

جعفر جدیری

محمدامین انواری نسب

ارزیابی گزارش صد کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام
 به روایت احمد اشعری از ابن أبی ‏عمیر

احسان سرخه‌ای

سید محسن میرغفاری

شخصیت فردی و رجالی عمار بن موسی ساباطی
وثاقت و مذهب

مجتبی وظیفه‌دوست

بازشناسی روایات تفسیری کتاب کمال الدین
در حوزه تعیین مصداق با موضوع امام مهدی علیه السلام

سمیرا قلی ‏ئی

سیدقاسم حسینی

ناقدان حدیث شیعه در اُردُن
کتاب‌شناسی جدیدترین کتب اهل سنت اردن درباره حدیث شیعه

مهدی غلامعلی