آخرین شماره


شماره 17 سال 8
پاییز - زمستان 1397
دانلود فایل

1 - بازشناسی روایات تفسیری کتاب کمال الدین در حوزه تعیین مصداق با موضوع امام مهدی (عج) ( DOI : 0)
( سمیرا قلی ئی - سید قاسم حسینی )
2 - ارزیابی گزارش صد کتاب اصحاب امام صادق(ع) به روایت احمد اشعری از ابن أبی‏ عمیر ( DOI : 0)
( احسان سرخه ای )
3 - شخصیت فردی و رجالی عمار بن موسی ساباطی؛ وثاقت و مذهب ( DOI : 0)
( مجتبی وظیفه دوست )
4 - نقش تأویل در اعتبارسنجی إسناد حدیث ( DOI : 0)
( محمد مرادی )
5 - تحلیل انتقادی نگره تمارض ابراهیم علیه السلام بر پایه روایات امامیه ( DOI : 0)
( علی راد )
6 - سبک های ارتباطی اهل بیت علیه السلام در تغییر نگرش مخاطبان ( DOI : 0)
( محمدصادق شجاعی - جعفر جدیری - محمد امین انواری نسب )
7 - ارزیابی گزارش صد کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام به روایت احمد اشعری از ابن أبی ‏عمیر ( DOI : 0)
( احسان سرخه ای - سید محسن میرغفاری )
8 - شخصیت فردی و رجالی عمار بن موسی ساباطی وثاقت و مذهب ( DOI : 0)
( مجتبی وظیفه دوست )
9 - بازشناسی روایات تفسیری کتاب کمال الدین در حوزه تعیین مصداق با موضوع امام مهدی عج ( DOI : 0)
( سمیرا قلی ئی - سید قاسم حسینی )
10 - ناقدان حدیث شیعه در اُردُن؛ کتابشناسی جدیدترین کتب اهل سنت اردن درباره حدیث شیعه ( DOI : 0)
( مهدی غلامعلی )